1,409 Toplam Yorum Sayısı
648 Toplam Konu Sayısı
26,708 Toplam Üye Sayısı
1.04 Günlük Ortalama Yorum
0.48 Günlük Ortalama Konu
19.77 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.05 Üye Başına Ortalama Yorum
0.02 Üye Başına Ortalama Konu
1.17 Konu Başına Yorum
2.71% Yorum Yazanların Ortalama