565 Toplam Yorum Sayısı
261 Toplam Konu Sayısı
5,340 Toplam Üye Sayısı
1.08 Günlük Ortalama Yorum
0.5 Günlük Ortalama Konu
10.25 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.11 Üye Başına Ortalama Yorum
0.05 Üye Başına Ortalama Konu
1.16 Konu Başına Yorum
4.19% Yorum Yazanların Ortalama