1,177 Toplam Yorum Sayısı
587 Toplam Konu Sayısı
14,705 Toplam Üye Sayısı
1.01 Günlük Ortalama Yorum
0.51 Günlük Ortalama Konu
12.66 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.08 Üye Başına Ortalama Yorum
0.04 Üye Başına Ortalama Konu
1.01 Konu Başına Yorum
3.84% Yorum Yazanların Ortalama