1,091 Toplam Yorum Sayısı
556 Toplam Konu Sayısı
13,270 Toplam Üye Sayısı
1.03 Günlük Ortalama Yorum
0.53 Günlük Ortalama Konu
12.57 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.08 Üye Başına Ortalama Yorum
0.04 Üye Başına Ortalama Konu
0.96 Konu Başına Yorum
3.98% Yorum Yazanların Ortalama